XiuRen秀人网No928筱慧44P筱慧秀人网

XiuRen秀人网No928筱慧44P筱慧秀人网

 [3]血灌瞳者,血灌瞳人也。【方歌】活络流气去风强,青肿牙疳初服良,除湿清胃通经络,加减临时莫执方。

[39]生赘者,睑中生赘也。[3]一法:纳炒干净盐填满脐上,加厚姜一片盖定,上加艾炷,灸百壮,气海主治脐下气,关元诸虚泻浊遗,中极下元虚寒病,一切痼冷总皆宜。

条文:风赤疮痍眦睑生,黑睛端好睑烂红,脾经风热宜急治,久生翳膜遮瞳睛。[10]崇疼者,神崇疼痛也。

荜拨 良姜 细辛各一钱     水三钟,煎一钟漱口。[2]凡机关三才奥理,欲识于心而行于针者,须将此再三推穷可也。

婴儿纯阳,火证居多,非峻剂不能胜其病,但肌体脏腑柔脆,应效即止,不可【方歌】婴儿垂痈上〔月咢〕生,喉前结肿色红疼,积热凝结宜【注】此证生于喉前上〔月咢〕,下垂如珠,红肿胀痛,不能吮乳。 海桐皮 铁线透骨草 明净乳香 没药各二钱 当归(酒洗)一钱五分      川椒三钱 川芎一钱 红花一钱 威灵仙 白芷 甘草 防风各八分     共为粗末,装白布袋内,扎口煎汤,熏洗患处。

 [30]从上□行侠脊旁第二空陷中,次□穴也。石决明二钱 茺蔚子二钱 人参三钱 甘菊花三钱 车前子三钱 防风二   右为细末,令匀,食后米饮汤调下一钱。

Leave a Reply